Binnen de organisatie is het belangrijk dat de aangeboden hulp verder gaat dan alleen begeleiden en/of het bieden van opvang. Wij willen aansluiten op iedere specifieke hulpvraag.

WELKOM!

"De kunst is: het simpel houden"

( Hans van Wouwe en Dick van de Weerd 2015)