1599252163452
1599252163514
1599866623790
1611578132157
1611578132310
1599866625472
1611578135144
1611578133729
1611578131014
1599866623493
1599866624059
1601991105878

Successful Mindset biedt groepsbegeleiding niet alleen na, maar ook tijdens school. Kinderen / jongeren die om wat voor reden dan ook (deels) de school verlaten, kunnen bij Successful Mindset een schoolvervangingsprogramma aangeboden krijgen dat rekening houdt met de mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind het moeilijk vindt om prikkels te verwerken die school op dit moment niet mogelijk maken, of dat het kind door de zorgvraag (nog) niet klaar is voor school. Successful Mindset werkt met een passend programma voor het kind, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat het kind activiteiten kan ondernemen in een prikkelarme omgeving die bij hem of haar past.

Alle kinderen / jongeren die begeleiding krijgen van Successful Mindset worden door professionele begeleiding van school / huis gehaald. Dezelfde begeleiding zal ook werken op de groep. De groep werkt aan doelen op het gebied van zelfredzaamheid, het leggen en onderhouden van sociale contacten, huiswerkbegeleiding waaronder het werken aan de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van het kind / de jongere. Dit alles in een ontspannen sfeer.

Groepsbegeleiding