Hoe gaan we te werk?

Relatieopbouw: onvoorwaardelijke ondersteuning

Competentieopbouw: betekenisvolle daginvulling

Anders kijken naar probleemgedrag

Relatieopbouw: onvoorwaardelijke ondersteuning


"Door sensitief en responsief aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt, bouwt de begeleiding een relatie op met de cliënt. De begeleiding biedt onvoorwaardelijke ondersteuning. Hij is en blijft betrouwbaar voor de cliënt. Hun vertrouwensrelatie groeit en fungeert als buffer tegen stress ". Hans van Wouwe en Dick van de Weerd.

Competentieopbouw: betekenisvolle daginvulling


"Cliënten ervaren het gewone leven aan de hand van een volledig dagprogramma dat bestaat uit betekenisvolle activiteiten op de competentiegebieden: Zelfzorg, Wonen, Werk of Scholing en Vrije tijd. Binnen deze vier gebieden krijgen cliënten uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden waardoor ze competenties opbouwen". Hans van Wouwe en Dick van de Weerd.

Anders kijken naar probleemgedrag


"We richten ons dus niet op controleren of beheersen van probleemgedrag. We richten ons op de onderliggende, onvervulde menselijke behoeften. Die vullen we aan, waardoor de stress en het probleemgedrag bij cliënten afnemen. Daardoor wordthet leven om hen heen weer gewoon. Hun eigen leven ook. Of elk geval: zo gewoon mogelijk". Hans van Wouwe en Dick van de Weerd.